Revitalizace Štěpánčina parku
Prachatice

11 950 m2
2018- 2023
realizace

tým:

Linda Obršálová, Václav Mihola, Kateřina Miholová, Václav Babka, Tomáš Babka

Štěpánčin park a jeho řešené okolí leží jihozápadně od historického centra města. Celková plocha řešeného území je 1,2 ha zahrnuje vlastní historický park (cca 0,5 ha, součást městské památkové rezervace Prachatice) a plochy sousední směrem k sídlištím na svahu.

Původní uzavřená zahrada se nacházela na kraji města, proměnou v městský park uprostřed sídliště se změnily přirozené trasy a nároky na využití prostoru. Cílem revitalizace je vytvořit kvalitní park, který navazuje na historickou podstatu a který je v celé ploše přístupný a lákavý pro obyvatele města. Zjednodušením sítě chodníků se výrazně zvětšily účinné plochy pro zeleň, aniž se tím omezilo využívání parku.

Hlavní cestní síť je doplněna o nové kvality – velkorysý pobytový trávník s dubovými hranoly, odpočívadlo na slunci, plnící funkci alternativního pobytového centra, rovinatý plac pro míčové a jiné hry, vyhlídka nad svahem a začlenění stávajícího altánu do prostoru parku. Rozšířený prostor kolem altánu je nově doplněn vodním prvkem – pítkem a skrytými přípojkami pro stánkaře, tak aby se zde mohli konat tradiční i nové společenské události.

(fotografie: MORGUNNart)