Linda Obršálová

Architekturu a urbanismus vystudovala na Fakultě architektury VUT v Brně a na l'Ecole Supérieure d'Architecture de Normandie ve Francii. V roce 2016 spoluzaložila atelier M2AU.

Ve své tvorbě ráda mísí racionální přístup s intuicí a experimentem. Příznačná je hra s materiálem, pečlivá práce a cit pro detail. Kromě budov ji zajímá i navrhování veřejných prostorů. (roz. Boušková)