Revitalizace Štěpánčina parku
Prachatice

11 950 m2
2018-2023
v realizaci

tým:

Linda Obršálová, Václav Mihola, Kateřina Miholová, Václav Babka, Tomáš Babka

Štěpánčin park a jeho řešené okolí leží jihozápadně od historického centra města. Celková plocha řešeného území je 1,2 ha zahrnuje vlastní historický park (cca 0,5 ha, součást městské památkové rezervace Prachatice) a plochy sousední směrem k sídlištím na svahu.

Původní uzavřená zahrada se nacházela na kraji města, proměnou v městský park uprostřed sídliště se změnily přirozené trasy a nároky na využití prostoru. Cílem revitalizace je vytvořit kvalitní park, který navazuje na historickou podstatu a který je v celé ploše přístupný a zajimavý pro obyvatele města. Zjednodušením sítě chodníků se výrazně zvětšily účinné plochy pro zeleň, aniž se tím omezilo využívání parku. Hlavní síť je doplněna o nové kvality - odpočívadlo na slunci, plnící funkci alternativního pobytového centra, vyhlídka nad svahem a začlenění stávajícího altánu do prostoru parku.