Residence Vysočany
Praha

30 892 m2
2020
soutěžní návrh, 2. místo

tým:

Kuba & Pilař architekti + M2AU / Ladislav Kuba, Linda Obršálová, Norbert Obršál,Daniel Struhařík, Miroslav Malý, Natálie Ivkovičová, Petra Mlýnková, Marek Hlavička, Ondřej Macháč

Studie vychází z tradičního městského bloku, který je nově interpretován. Hodnotné aspekty, jako je klidný dvůr s intenzivní zelení a jasné vymezení uličního prostoru, jsou zachovány. Návrh přináší nové kvality v podobě maximálního počtu nárožních bytů, optimální proslunění a práci s venkovním prostorem. Každý byt má zahradu, balkon nebo lodžii.

Dostavba městského bloku bytovým domem s živým obchodním parterem má za cíl nabídnout soudobé prostředí, odpovídající významu a potencionálu místa.

Vylehčením hmoty nároží dochází k rozvolnění zástavby a současně k otevření a prosvětlení vnitrobloku. Výřezy lodžií a střešních teras odlehčují hmotu stavby a zároveň vytváří kvalitní venkovní prostory pro rezidenty. Výstavbou věží vzniká množství atraktivních nárožních bytů s panoramatickými výhledy do okolí.

Fasáda domu vytváří dva odlišné charaktery. Uliční je tvořena glazovaným obkladem v ortogonálním rastru. Vnitroblok rozjasňuje světlá omítka s terasami a lodžiemi v dřevěném obložení.

Díky intenzivní práci se zelení se z celého bloku stává klidná zahrada v návaznosti na přilehlý park. Zeleň prochází inverzními rohy s terasami přes velkorysé lodžie a balkony až do zeleného vnitrobloku s intenzivní výsadbou vzrostlých stromů.

Návrh využívá přirozené svažitosti terénu. Ze všech tří stran se nachází obchodní parter, který se směrem do vedlejších, méně významných ulic snižuje.