Tatrapláň
Kopřivnice

6 130 m2
2020
DPS, v projekci

tým:

Linda Obršálová, Norbert Obršál, David Helešic, Silvia Pajerová, Eliška Horáčková, Jakub Stýblo, Petra Šoborová

Předprostor Technického muzea v Kopřivnici

Návrh předprostoru Technického muzea sjednocuje stávající a roztříštěné území do jednoho funkčního, přehledného a reprezentativního celku.

Hlavní výzvou je nahrazení dominanty v podobě vlaku Slovenské Strely, s kterou byl předprostor muzea dlouho spjat.

Osiřelý fragment perónu s přístřeškem nahrazujeme novým objektem, kterým je pětice kruhů s jednotlivými písmeny z rozloženého loga Tatry. Každý tento kruh na pivotu je zároveň otáčející se lavičkou. Společně kruhy vytváří prostorově proměňující se ikonu ve stínu korun stromů.

V rámci města Kopřivnice vzniká jasná identifikace vstupu do Technického muzea a zároveň vstupu do centra města, na jehož revitalizaci návrh navazuje prostorově i materiálově.