Rekonstrukce Škroupova náměstí
Česká lípa

5 175 m2
2020 -
soutěžní návrh, 1. místo, v projekci

tým:

Linda Obršálová, Filip Musálek, Lýdia Šušlíková, Michaela Sinkulová, Ondřej Kvaček, Vít Rous

Škroupovo náměstí má svůj specifický charakter, navazuje na hlavní reprezentativní veřejné prostranství města. Je mu typická poklidná a zároveň živá atmosféra. Je to místo, kde se pořádají trhy, které využívají školáci a které má příjemný obytný parter. Jednotlivé vrstvy návrhu vychází z historického vývoje, potenciálu místa a současných potřeb veřejných prostranství.

Těžištěm je centrální otevřený prostor umožňující pořádání společenských a kulturních událostí.

Dominantou náměstí byl farní a děkanský kostel sv. Petra a Pavla, který několikrát změnil svou podobu a půdorysnou stopu. Nekopírujeme doslovně historii a objekty v návrhu připomínáme využitím jiného formátu dlažby. Postupné shlukování dlažby vytváří rovinný prostor pro pořádání trhů.

Volný prostor náměstí je doplněn skupinou stromů, které vytvářejí příjemný stín a vybízejí k posezení. Na místě bývalého děkanského domu je rastr přerušen a umožňuje pořádání komorních společenských akcí.

Po obvodu náměstí je vytvořen prostor pro zahrádky kaváren, vináren a restaurací doplněný zelenou bordurou drobných stromů. Stromořadí jsou ukončena dvojicí majestátních platanů, které vytváří pomyslnou bránu. Z výškové úrovně náměstí prostor uzavírají, z pohledu ulice lákají vstoupit.

Druhový výběr stromů přináší na náměstí dynamiku a proměnlivost během roku. Při navrhování byl kladen důraz na dlouhou životnost a schopnost přizpůsobení se měnícím se nárokům na využívání náměstí.