Park Žlutý kopec na Starém Brně
Brno

42 000 m2 m2
2022
soutěžní návrh, užší soutěž

tým:

Linda Obršálová, Filip Musálek, Tomáš Babka, Václav Babka, Silvia Pajerová, Eliška Horáčková, Marie Poláková

Navrhované řešení vyrůstá z kontextu místa, jakožto svažitého jižně orientovaného kopce s malebnými výhledy v bezprostřední blízkosti rostoucího města. Všechny části návrhu (cestní síť, pivovarská kréta, vegetace, mobiliář) jsou uzpůsobeny tak, aby byly tyto jedinečné výhledy co nejvíce umocněny a nabídnuty novým návštěvníkům. Park je členěn do ploch větších neformálních a na nejnutnější míru minimalizovaných ploch formálnějších tak, aby byla realizace i následná údržba parku co nejméně náročná.

Návrh rozvíjí Kumpoštův urbanistický koncept radiál vybíhajících z Vaňkova náměstí z roku 1926. Navazuje na územní studii EA architekti a přidává novou radiálu propojující dvě významné veřejné prostranství Vaňkova a Mendlova náměstí.

Park členíme do tří částí s odlišným charakterem: vrchol, střed a úpatí kopce. Na vrcholu kopce vytváříme lesík, čímž vrchol umocňujeme a kopec opticky zvětšujeme. Pivovar a ruch Starého Brna odcloňujeme větší skupinou stromů v úpatí kopce. Střední část parku necháváme volnější, aby vynikla figura kréty a malebné výhledy do širokého údolí řeky Svratky. Jednotlivé části na sebe plynule navazují promyšleným systémem cest, chodníků a pěšin.

Součástí návrhu je i úprava objektu pivovarské Kréty, bývalé ledárny. Dnes je Kréta tmavým místem pod vrstvou zeminy, obtížně využitelným prostorem. V rámci terenních úprav parku navrhujeme Krétu odkrýt a prosvětlit pomocí nových otvorů a nového středního átria. Nově navržená odkrytá střecha Kréty vytvoří přirozenou vyhlídku v parku, která svým objemem nenarušuje zelený horizont - panorama Žlutého kopce.

Původně zcela uzavřený objekt se otevírá a zapojuje do organismu parku. Kréta je volně průchozí do atria, přední terasu nebo střešní terasu a stává se tak opravdovou součástí architekotnicko-krajinářského celku. Tato veřejná prostranství připomínají svým charakterem nábřeží s překrásnými výhledy.