park Těšnov
Praha

96 500 m2
2022
studie, zadavatel IPR Praha

tým:

LOLA Landscape Architects & M2AU & de Architekten Cie.

M2AU : Linda Obršálová, Filip Musálek, David Helešic, Eliška Horáčková, Marie Poláková
LOLA Landscape Architects : Peter Veenstra, Artur Boreiszo, Jie Wang, Nerea Febré Diciena, Roberto Coccia, Nasim Sadeghpour

de Architekten Cie. : Branimir Medić, Igor Sladoljev, Stefano Lombardi

Experti : Ondřej Kvaček, Peter Broght

Vizualizace: Dotviz

Účelem “Ideové architektonicko-krajinářské studie parku Těšnova a severojižní magistrály”, je stanovit ambice a směr transformace v podobě uceleného a komplexního dokumentu, který se dotkne všech aspektů lokality Těšnova a povede ke zkvalitnění veřejného prostranství v samotném centru města.

Přeměnou Magistrály na velkou okružní křižovatku vzniká ve městě atraktivní park, který není nijak přerušován automobilovou dopravou. Hlavním kompozičním prvkem parku je připomínka základů barokního opevnění v dlažbě. Ta rozděluje park na formálnější západní a neformální východní část. V centrální části je doplněna o zeď s retenčními jezírky. Velkorysé pěší zóny prochází pod hustým baldachýnem vzrostlých stromů, připomínající vídeňskou Ringstrasse a navazují na ideu kulturní míle města. Veřejná doprava je plynule integrovaná do prostoru a vytváří přestupní uzel mezi linkami metra, tramvají a autobusů. Muzeum hlavního města Prahy je doplněno na severní straně parku o nové archeologické muzeum.

Výsledkem naší práce je materiál, sloužící jako podklad pro širokou diskuzi mezi odbornou a laickou veřejností o budoucí podobě parku a přilehlého okolí.