Okolí kostela sv. Ducha
Ostrava

18 650 m2
2022
soutěž, 1. místo

tým:

David Helešic, Filip Musálek, Linda Obršálová, Eliška Horáčková, Marie Poláková, Eliška Šimková

Řešené území se nachází na pásu veřejných prostranství a staveb v srdci sídlištní zástavby Ostravy - Zábřehu, na zelené spojnici mezi Bělským lesem a slepým ramenem Odry.

Reprezentativní prostor vstupu do kostela uzavírá pohledovou osu a zároveň je vnímán jako jeden celek s předprostorem kina Luna. Duchovní a světská stavba, každá na jedné straně náměstí, vymezují veřejný prostor překřížený ulicí Výškovická. Vzniklé místo vytvoří důstojnou kulisu pro běžný život a formální i neformální aktivity místní komunity.

Vzniklému prostranství dominuje mělká vodní plocha s mlžítkem, ve které se odráží obraz kostela, a komunitní stůl. Stromořadí na severu a skupina stromů na jihu prostranství rámují a přináší stín v letních měsících. Na formálněji pojatý předprostor kostela navazuje neformální park s dětským a parkourovým hřištěm a letní scénou kina. Nezbytná parkovací stání jsou v místě zachována a upravena v propojení s modrozelenou infrastrukturou.

Hlavním motivem návrhu je jedinečný mobiliář. Inspirací pro tvar mobiliáře je hmota samotného kostela. Hmota z proražených otvorů, kterými proniká do nitra kostela světlo, je v jeho okolí rozmístěna a vytváří sedací a herní prvky. Jejich barva reaguje na protější stranu náměstí a v budoucnu se v rámci participace nabízí zapojení místní komunity do jejich výtvarného řešení.