NÚKIB Campus
Brno

17 456 m2
2019 -
soutěžní návrh, 2. místo, v projekci

tým:

Norbert Obršál, Linda Obršálová, Václav Mihola, Daniel Struhařík, Jiří Slánský, Petra Mlýnková, Natálie Ivkovičová, Chloé Boudet, Lýdia Šušlíková

Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost

NÚKIB Campus je koncept budovy, který pracuje s atmosférou sídel internetových korporací a zároveň zachovává serióznost národního úřadu. Rozsáhlé parkové úpravy spoluvytváří reprezentativní prostředí hodné mezinárodně uznávané instituce a rovněž nabízí kvalitní pracovní prostředí.

Z centrálního jádra domu vyrůstají tři křídla, která rozdělují území do čtyř hlavních zahrad. Každá zahrada má svůj vlastní charakter, který odpovídá daným provozům v přízemí.

Vstupní zahrada je vymezena ulicí Mathonovou a východním křídlem domu s agorou. Zahrada se skládá z veřejného edukativního předprostoru, prostoru s parkovacími plochami a z dočasného parku u agory.

Konferenční zahrada je umístěna na severovýchodě a je propojena s modulárním sálem a velkou konferenční místností.

Relaxační zahrada s biotopem orientovaná na severozápad je hlavním odpočinkovým prostorem pro zaměstnance, kde je situována také jídelna. Herní zahrada na jihozápadě je z větší části určená pro děti, sloužící jako zahrada firemní školky, a z menší části pro lezecké aktivity na boulder zdi.

Pátou zahradou je vegetační střecha domu s výhledem na panorama Brna, která je zcela vyhrazena ke sportovním činnostem zaměstnanců.

Koncept křídel přináší zdravé pracovní prostředí. Každá kancelář má výhled do jedné ze zahrad a denní světlo. Doprostřed kancelářského traktu jsou vloženy boxy laboratoří, skladů, monitorovacích místností, serveroven a technických místností. Mezi boxy pak vznikají relaxační prostory s kuchyňkami, copy pointy a prezentačními tabulemi jednotlivých oddělení. Meziprostory dotváří kreativní HUB nechodbového typu.

Na konci každého křídla se nachází centra odborů se zasedacími místnostmi, kuchyňkou a lodžií. U hlavního jádra jsou soustředěny společenské prostory celého patra a hygienické zázemí. Fasáda domu je záměrně jednolitá pro celý dům. Horizontální lišty jsou vyplněny vertikálními tyčemi, které skrývají, co se děje uvnitř domu.