Revitalizace náměstí Bratří Jandusů
Praha 22 - Uhříněves

14 230 m2
2021
soutěžní návrh, 1. místo

tým:

Linda Obršálová, Filip Musálek, Silvia Pajerová, Ondřej Kvaček, Daniel Struhařík

Jedno náměstí - tři rozdílné charaktery.

Historické centrum Uhřiněvsi je potokem Říčanka přirozeně rozděleno na tři charakterově odlišné části, ty v návrhu rozpracováváme koncepčním, materiálovým a krajinářským řešením.

Důraz je kladen na zklidnění dopravy, posílení pěších vazeb, kompozici, využití, vztah mezi historickým a novým a krajinářské úpravy v doprovodu modro-zelené infrastruktury.

Centrální veřejný prostor před školou a kostelem je rozšířen změnou trasování ulice Přátelství. Dominantou se stává socha sv. Jana Nepomuckého v ohnisku kompozičních pohledů.

Na centrální prostor navazuje klidné místo u potoka pod korunami stromů, který je nově zapojen do organismu náměstí.

Poslední částí je parkově upravené dětské hřiště.