Rohanský ostrov
Praha

560 000 m2
2022-2023
2. místo, mezinárodní soutěžní dialog

tým:

LOLA Landscape Architects & M2AU & de Architekten Cie. & Deltares

M2AU : Linda Obršálová, Filip Musálek, Silvia Pajerová, Filip Sovíček, Eliška Horáčková, Markéta Marie Elbel

LOLA Landscape Architects : Peter Veenstra, Artur Boreiszo, Jie Wang, Nerea Febré Diciena, Roberto Coccia, Simon Verbeeck, Sara Ingignoli

de Architekten Cie. : Branimir Medić, Igor Sladoljev, Reinis Pakulis

Deltares: Frans Klijn

Vizualizace: Dotviz

Park Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova

Hlavním cílem návrhu je vytvořit odolné záplavové území, které vytvoří základní strukturu, jež bude městu sloužit po staletí, a to zmírněním povodňových rizik a poskytováním ekosystémových služeb. Návrh je plně přizpůsoben různým úrovním povodňového rizika.

Park Maniny byl navržen tak, aby fungoval jako klíčové stanoviště v říčním ekosystému a sloužil jako katalyzátor pro zahájení rozvoje přírodních hodnot. Co se týká fauny, jde o oblasti pro tření ryb a ptačí rezervace, které jsou lidem přístupné pouze po část roku. Některé části jsou lidem trvale nepřístupné a jsou plně zasvěceny životu zvířat a rostlin.

Projekt je koncipován jako pečlivá transformace stávající situace; jedná se o iterační proces, v němž jsou sociální struktury, přírodní hodnoty a fyzická realita optimalizovány pro budoucí využití a klimatické podmínky, přičemž je zachována krása a působivost, které místo vyvolává již dnes. V parku jsou zachovány stávající louky, stromy, zahrady a okraje řeky. Postindustriální plochy, které si postupně vytvořily bohatou ekologii, jsou zachovány jako betonová džungle.

Park Maniny podporuje zdravý životní styl a zdravé stárnutí tím, že do přírodního prostředí začleňuje aktivní trávení volného času a sport. Podél cyklistické promenády se nachází řada sportovních prvků, které mohou vytvářet nakažlivou sportovní atmosféru. Na ostrově panuje klidnější atmosféra a sport a aktivity jsou pro individuální využití na každodenní bázi, zatímco centrální trávník nabízí prostor pro organizované sportovní akce. Příroda nabízí prostor pro lezení, plavání, chůzi a běhání.

Identitu parku vytváří topografie a přirozená vegetace. Tyto vlastnosti jsou nadčasové a pravděpodobně je oceníme i za 50 a 100 let.