Předprostor Domu umění a park Koliště
Brno

21 300 m2
2022
soutěžní návrh, 1. místo

tým:

Linda Obršálová, Filip Musálek, Eliška Horáčková, Marie Poláková, Eliška Šimková

Návrh vychází z historické, prostorové a kompoziční podstaty významných městských parků zeleného pásu brněnské okružní třídy. Dům umění chápe jako jedinečnou kulturní veřejnou stavbu, která je součástí parku i kamenného Malinovského náměstí.

Návrh je racionálním a ekonomicky přiměřeným pokračováním již založených kompozičních vztahů a principů v lokalitě. Pěší vazby navazují na okružní promenádu parku Koliště II. a ve svém středu dávají vyniknout současným dominantám i novým prvkům v podobě hudebního pavilonu a mobilního schodiště.

Ambicí návrhu je vytvořit kvalitní a bezpečné veřejné prostranství naplňující požadavky událostí Domu umění i každodenního života.