Spolkový dům
Horažďovice

2324 m2
2019
soutěžní návrh, 2. místo

tým:

Předmětem soutěže bylo zhodnotit potenciál stávající budovy kina, kino modernizovat a obohatit dalšími provozy, součástí byla úprava přilehlých veřejných prostorů.

Řešené území se nachází na historicky významném místě, u Červené Brány, která místo spojuje s hlavním náměstím.

Navrhujeme zachovat budovu velkého sálu původního kina a objemem budovy navázat na urbanismus před rokem 1972 (asanace a výstavba Kina). Velký sál je doplněn o jednopodlažní hmotu otevřenou do ulice, která ve svém středu vytváří klidné atrium. V této hmotě je umístěná knihovna, bistro/kavárna, klubovna, dětský koutek, obchodní prostor a veřejné WC. Při velkých akcích je možné propojit sál s atriem nebo novou klubovnou. Během letní večerů se nabízí možnost letního kina v atriu.

Knihovna zohledňuje současné trendy v moderních knihovnách. Prostor je přehledný díky nižším mobilním knihovní regálům, které je možné pro účely různých akci přeuspořádat. Prostor je vzdušný a opticky i fyzicky propojený s atriem, které muže sloužit jako letní čítárna. Zároveň je prostor propojen s kavárnou. Ta umožňuje spolu s velkým i malým sálem konat množství akcí (např. autorské čtení, workshopy, přednášky) během celého dne.

Spolupráce:
JIKA-cz, Zdenko Malik, Martin Všetečka