David Helešic

autorizovaný architekt ČKA 055 11

Narozen v Hodoníně. Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. Během studií absolvoval letní školu na FAUP v Portu. V roce 2016 stál u zrodu kolektivu M2AU. Mimo to je také členem spolku 4am a spoluzakladatelem spolku Final_Final.

Pro jeho tvorbu je příznačný konceptuální a teoretický přístup i permanentní snaha o revizi oborových stereotypů, hodnotových vzorů a relativizaci vlastního povolání architekta. Materiálová pravdivost, “česká přísnost“ či kontextuální přístup nemusí být dogmatem. To je také tématem jeho disertační práce na FA VUT. Volný čas, dá-li se to tak nazvat, vyplňuje snahou o výrobu vlastního vína.