Bytový dům na nároží
Ostrava

5 692 m2
2018
soutěžní návrh

tým:

Sedmipodlažní dům je navržen na nevyužitém nároží, které zakončuje historickou pěší třídu a na druhé straně dotváří kostelní náměstí. Stísněný pozemek je předělen vedví objektem vstupu do kolektoru, dům na toto omezení reaguje objekt vstupu integruje a hraje si s rozdílnými měřítky hmot a výšek. Navzdory intenzivnější zástavbě přináší návrh do místa o 55% více zelených ploch, zelené terasovité střechy a nové stromy. V přízemí se do ulice otevírá parter s obchody a do dvora ateliery. V nárožním domě do pěší zóny jsou malometrážní byty převážně pro mladé, v druhém objektu, který je orientovaný do klidnější ulice a Kostelního náměstí, jsou byty pro rodiny a starší páry.

Tam, kde staré potkává nové.

Sedmipodlažní dům je navržen na nevyužitém nároží, které zakončuje historickou pěší třídu a na druhé straně dotváří kostelní náměstí. Duální charakter domu je dále umocněn rozdílnými hmotami. Zatímco do rušné ulice se obrací svou úzkou figurou a přísně ukončuje uliční frontu, do klidnější části města se obrací třemi bloky se střešními terasami a výhledem na kostel sv. Václava.

Sled městských prostor

Stísněný pozemek je předělen vedví objektem vstupu do kolektoru, dům na toto omezení reaguje objekt vstupu integruje a hraje si s rozdílnými měřítky hmot a výšek. Toto rozdělení pomáhá vytvořit celou řadu nových prostor, akcentuje nároží a zpřístupňuje vnitroblok.

Trojrozměrný městský blok

Dům na stísněné parcele kombinuje celou řadu funkcí. Ty potom chytře využívají pozitiva a eliminují negativní podmínky. V přízemí se do ulice otevírá parter s obchody a do dvora ateliery. V druhém patře se nacházejí pronajímatelné plochy kanceláří. Ty umožňují jak open office, tak předělit na samostatné celky. V nárožním domě do pěší zóny jsou malometrážní byty převážně pro mladé, v druhém objektu, který je orientovaný do klidnější ulice a Kostelního náměstí, jsou byty pro rodiny a starší páry.

Zeleň do města

Navzdory nové intenzivnější zástavbě přináší návrh do místa o 55% více zelených ploch, zelené terasovité střechy a nové stromy. To společně s promyšleným systémem zadržování srážkové vody dělá z nové adresy zelenou oázu v rozpálené městské džungli.