NÚKIB Platform
Brno

16 753 m2
2019
soutěžní návrh, odměna

tým:

Jan Kubát, David Helešic, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková

Národní úřad pro kybernetickou
a informační bezpečnost

Návrh pracuje s mnoha protichůdnými požadavky na provoz a extrapoluje možnosti do netradičního řešení. Budova je výrazně formována požadavky na bezpečnost v kontrastu s co uvolněnou a mladou pracovní atmosférou. Důležitým aspektem je také maximální využití přírodních zdrojů a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Ve středu domu je navrženo centrální atrium, právoplatné srdce domu, do kterého se otevírají jednotlivá patra a které bude fungovat jako chráněné náměstí. Kancelářská patra jsou navržena v modulárním systému, který umožňuje jak vytvoření chráněných laboratoří s citlivým výzkumem a zasedacích místností, tak velkorysého openspace – takto je možné rozšířit kapacitu budovy dokonce o 30%. Tato uspořádání lze variabilně přestavovat podle aktuálních potřeb a požadavků. Patra se otevírají do platforem, které směřují do atria a kde je navržena celá řada volnočasových aktivit a míst k odpočinku. V interiéru je co nejvíce využito přírodní dřevo pro vytvoření kontrastního prostředí virtuálnímu světu a náročným výzvám zaměstnanců. Třípodlažní dům i s atriem je potom zastřešen velkorysou dřevěnou střechou, která se stává symbolem celého areálu.

Silný důraz byl kladen na udržitelnost budovy co nejvíce soběstačnou budovu bez nutnosti využívat okolní infrastrukturu. Návrh šetrně pracuje s dešťovou vodou, využívá ji nejen jako šedivou vodu třeba na toaletách, ale také k zavlažování zeleně v interiéru a na fasádách a ve výsledku také ke zlepšení kvality vnitřního ovzduší. Fasáda a konstrukce střechy byly navrženy s ohledem na potřebné stínění. Přebytečné odpadní teplo z mnoha serveroven bude využito pro vytápění skleníků v zahradě. Vypěstovaná zelenina a ovoce potom poputuje do místní jídelny.

Přestože z podstaty instituce je důležitá uzavřenost areálu a přísná bezpečností pravidla, neznamená to, že bude celý areál naprosto nepřístupný. Součástí agendy úřadu je také vzdělávání veřejnosti, proto je už od počátku v plánu také vstupní objekt s kavárnou a auditoriem pro pořádání veřejných a tiskových konferencí, který bude přístupný každému. Vstupní objekt bude v místě postaven ještě před zahájením stavby a bude sloužit také jako informační bod, kde se bude moci veřejnost informovat o průběhu výstavby a o dění na úřadě.

Spolupráce:
JIKA-CZ (inženýring), LAN render (vizualizace), statika3 (konstrukční řešení)