Novostavba sídla společnosti KIPO
Čebín

1 875 m2
2019
realizace

tým:

Jan Urbášek, David Helešic, Václav Mihola, Daniel Struhařík, Jakub Frolík, Jakub Brahmi, Martin Nosek, Vojtěch Heralecký

Společnost KIPO byla založena v roce 1991. V posledních letech se zcela věnuje strojní výrobě a navazuje tak na tradici celého regionu. Prostřednictvím počítačem řízených frézovacích center, vyvrtávaček a soustruhů se firma zaměřuje na CNC obrábění s přesností až tisícin milimetrů. Produkce firmy obsahuje kusovou i sériovou výrobu z oceli, nerezu, litiny, mosazi, atp.

Realizace novostavby rodinné společnosti KIPO vznikla v důsledku potřeby rozšíření a modernizace stávající provozovny. To bylo možné jedině novostavbou. Vzhledem k tomu, že má společnost úzký vztah k regionu, byla zvolena obec, odkud pochází i většina zaměstnanců.

Srdcem objektu je výroba. Zde se nachází CNC stroje, které slouží pro obrábění kovových dílů a společně s příručním skladem a dvěma jeřáby o nosnosti 20t tvoří hlavní část objektu. Na ni navazuje zázemí a dvě administrativní patra. Technickým specifikem byly speciální dilatované základy pro horizontální vyvrtávačku o rozměrech 10,5 x 10,3 m a dilatované základy pro horizontální soustruh 3,5 x 3,2 m.

Cílem bylo realizovat reprezentativní sídlo na důležitém místě v obci. O to víc byla naše snaha použít naprosto běžné materiály nestandardně. Sendvičový panel a polykarbonátové desky jsou základní skladebné prvky fasády. Sendvič je kladen vertikálně - odpadla tak potřeba použít nevzhledné lišty, zrychlila se montáž a požární odolnost. Místo často poruchových světlíků byl zvolen polykarbonátový prstenec kolem celého objektu. Dům je tak schopen komunikovat s okolím a zaměstnancům poskytuje přirozené osvětlení na pracovní ploše. Kompresorovna, která dodává technologiím vzduch, byla umístěna u vchodu a je spojena s objektem markýzou. Odděluje vstup pro zaměstnance od logistického dvora a zároveň akcentuje hlavní příchod do objektu. Rovněž díky úzké spolupráci se zahradní architektkou bylo vysázeno třináct vzrostlých lip, sedm okrasných třešní a kolem jezírka tři vrby a dva buky.