Švýcarsko v Etiopii
Addis Abeba

1 944 m2
2018
soutěžní návrh

tým:

Jan Kubát, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková, Václav Mihola, Linda Boušková, JIKA-CZ

Co to znamená domov? Je to jazyk, známé tváře nebo snad kultura? Při návrhu švýcarské ambasády v Addis Abebě jsme hledali průniky dvou kultur a našli podobnosti ve shluku domů na vesnici. Místě tak důvěrně známém, vzdáleném tisíce kilometrů, a přesto téměř identickém. Shluky domů mezi sebou formují hlavní komunikační osy a dělí celý areál na veřejnou a pracovní část, na rezidenci a místnosti pro přijetí zahraničních návštěv. Nečekané prostory v sevření pevných objemů s sebou přinášejí pocit bezpečí, tolik potřebný na takovém místě. Budova přes svůj pevný výraz vrůstá přirozeně do svahu zelené zahrady, která se stává pýchou ambasadora.

Návrh byl vytvořen za účelem účasti v soutěži pro švýcarský Bundesamt für Bauten und Logistik.

Co to znamená domov? Je to jazyk, známé tváře nebo snad kultura? Při návrhu švýcarské ambasády v Addis Abebě jsme hledali průniky dvou kultur a našli podobnosti ve shluku domů na vesnici. Místě tak důvěrně známém, vzdáleném tisíce kilometrů, a přesto téměř identickém. Shluky domů mezi sebou formují hlavní komunikační osy a dělí celý areál na veřejnou a pracovní část, na rezidenci a místnosti pro přijetí zahraničních návštěv. Nečekané prostory v sevření pevných objemů s sebou přinášejí pocit bezpečí, tolik potřebný na takovém místě. Budova přes svůj pevný výraz vrůstá přirozeně do svahu zelené zahrady, která se stává pýchou ambasadora.

Hledání domova

Co to znamená domov? Je to jazyk, známé tváře nebo snad kultura? Při návrhu švýcarské ambasády v Addis Abebě jsme hledali průniky dvou kultur a našli podobnosti ve shluku domů na vesnici. Místě tak důvěrně známém, vzdáleném tisíce kilometrů, a přesto téměř identickém. Přirozená struktura mezi sebou nechává vzniknout známé prostory, veřejné ulice, náměstí i soukromé dvory a atria.

Život mezi domy

Shluky domů mezi sebou formují hlavní komunikační osy a dělí celý areál na veřejnou a pracovní část, na rezidenci a místnosti pro přijetí zahraničních návštěv. Nečekané prostory v sevření pevných objemů s sebou přinášejí pocit bezpečí, tolik potřebný na takovém místě. Celý provoz ambasády potom splňují velice náročné požadavky bezpečnost jejích obyvatel i návštěvníků.

Dvě tváře domu

Ambasáda je na první pohled pevný blok, který se však otevírá do několika stran a nechává do svého nitra proniknout nejcennější hodnotu pozemku. Ze zahrady se stává součást domu a přirozené rozšíření interiéru. Interiér a exteriér je svázaný růžově probarveným betonem. Ten bere svůj pigment z místní půdy a ukončuje tak symbolický kruh hledání domova v cizí zemi.