Rozvoj areálu Bílek Filtry
Josefov

44 407 m2
2019
studie

tým:

Daniel Struhařík, Lýdia Šušlíková, David Mikulášek, Radomír Feňo, David Helešic, Václav Mihola, Jakub Frolík

Bývalý areál JZD se v současnosti stal brownfieldem na okraji obce. Náš návrh se skládá ze tří vrstev. Areál a krajina, domy a zahrada a konečně dům a jeho rozšíření.

Areál jednotného zemědělského družstva leží na okraji obce. Výrobní objekty jsou připomínkou kolektivizace, tedy historickým mementem ztráty vztahu k půdě. Půdě, kterou již nevlastní jednotlivé rodiny, ale jež je všemi a nikým zároveň obdělávána traktory. Snažíme se tento vztah narovnat. Navrhujeme znovuobnovení cest, aleje, práci se zadržováním vody v krajině, výhledy a malými věcmi v krajině. Zásadní je zapojení celé obce a místních obyvatel. Dům a zahrada tvoří další vrstvou návrhu. Celý areál má plochu větší než čtyři hektary. Pracujeme s extenzivní - bezúdržbovou zelení v návaznosti na krajinu. Zeleň intenzivní tvoří okolí objektů. Zásadní je plynulý a komponovaný přechod, průhledy, hierarchie komunikací. Cesta může být tvořena pouze sesečeným úsekem louky. Vzhledem k novému účelu definujeme v areálu tři rozdílné atmosféry. V zadní části je to park, ve středu probíhající výroba a u příjezdu statek, který je nově transformován na sociální využití.

Poslední vrstvou nejmenšího měřítka je rozšíření bývalého objektu skladu o novou správní budovu. Tu tvoří showroom, školící centrum, kanceláře a zázemí. Nový objekt volného tvaru v těsné návaznosti na zelené plochy.