Václav Mihola

Narozen v Brně. Vystudoval Fakultu architektury VUT, oceněn čestným uznání od České komory architektů za přeměnu bývalé zemědělské usedlosti ANNAHOF na pěstírnu konopí. Roku 2016 stál u založení M2AU. Oceněný maker. Otec.