Jan Kubát

Narozen v Hradci Králové, vystudoval Fakultu architektury v Brně. Po krátkých pracovních zkušenostech během studií v atelierech EM2N a Pelčák a partner stál v roce 2016 u zrodu kolektivu architektů M2AU.

V zadání práce hledá silné narativy, které mohou směřovat celý projekt k nečekaným výsledkům. Nejvíce si váží projektů, které racionálně odpovídají na původní přání, přesto v sobě skrývají momenty, které stojí za to hledat a objevovat.