galerie ostrava ulice dům umění umělecká
galerie ostrava ulice dům umění umělecká
galerie ostrava ulice dům umění umělecká
galerie ostrava ulice dům umění umělecká
galerie ostrava ulice dům umění umělecká
galerie ostrava ulice dům umění umělecká

PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

ulice Umělecká

 

Ostrava

2017

3207 m2

soutěžní návrh, odměna poroty

team: Norbert Obršál, Jan Kubát, David Helešic

Asi jako každý návštěvník ostravského Domu umění i my cítíme jistou dislokaci, kdy instituce takové důležitosti sídlí v budově schované za hradbou městských bloků. Spojená s bulvárem ulice Nádražní pouze krátkou ulicí Uměleckou. Chápeme to jako výzvu, jak nenásilnou formou dát najevo kolemjdoucím význam domu, ze kterého uvidí pouze zlomek fasády.

Možná jako nezamýšlená koincidence se může jevit půdorysná stopa galerijního domu s půdorysem ulic k němu přiléhajícím. Baví nás tato zkratka, kdy se prostor před Domem umění může stát multifunkčním exhibičním prostorem a parafrázovat jak dění uvnitř zdí, tak katalyzovat dění širšího okolí.

Při diskusích nad přístupem vykrystalizovala ústřední otázka, ze které vyšel i výsledný návrh: Jak málo udělat, aby to nebylo moc?

Prostor čistíme. Nejen obrazně, ale doslova. Od všeho. Zanecháváme prázdnou plochu, plátno. Tu doplňujeme kolejnicemi, které osazujeme utilitárním mobiliářem beze jmen. Záměrně strohé tak, aby mohly být jednotlivé dílce přeskupeny podle potřeby. Ať už má v prostoru probíhat koncert, módní přehlídka, rozšířená expozice soch, plocha sjednocená dlažbou a myšlenkou toto unese.

Nenavrhli jsme tak řešení prostoru, navrhli jsme jeho cestu. Cestu, jak vrátit zpět do ulic aktivity, které jsou nyní, možná trochu škoda, schované. Odpověď na otázku necháváme na uživatelích.

KONTAKT

v Brně    ~     2018