PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Spolkový dům v Horažďovicích

 

Horažďovice

2019

2324 m2

soutěžní návrh, 2.místo

team: Linda Boušková, Filip Musálek, Jan Kubát

spolupráce: JIKA-CZ, Zdenko Malik

Předmětem soutěže bylo zhodnotit potenciál stávající budovy kina, kino modernizovat a obohatit dalšími provozy, součástí byla úprava přilehlých veřejných prostorů.

 

Řešené území se nachází na historicky významném místě, u Červené Brány, která místo spojuje s hlavním náměstím.

 

Navrhujeme zachovat budovu velkého sálu původního kina a objemem budovy navázat na urbanismus před rokem 1972 (asanace a výstavba Kina).  Velký sál je doplněn o jednopodlažní hmotu otevřenou do ulice, která ve svém středu vytváří klidné atrium. V této hmotě je umístěná knihovna, bistro/kavárna, klubovna, dětský koutek, obchodní prostor a veřejné WC. Při velkých akcích je možné propojit sál s atriem nebo novou klubovnou. Během letní večerů se nabízí možnost letního kina v atriu.

 

Knihovna zohledňuje současné trendy v moderních knihovnách. Prostor je přehledný díky nižším mobilním knihovní regálům, které je možné pro účely různých akci přeuspořádat. Prostor je vzdušný a opticky i fyzicky propojený s atriem, které muže sloužit jako letní čítárna. Zároveň je prostor propojen s kavárnou. Ta umožňuje spolu s velkým i malým sálem konat množství akcí (např. autorské čtení, workshopy, přednášky) během celého dne.

 

 

KONTAKT

v Brně    ~     2019