PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Nový vstup do administrativní budovy SKO-Energo

 

Mladá Boleslav, Škoda Auto

2018

122 m2

v realizaci

team: Jan Kubát, David Helešic, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková

Navrhujeme nový vstup do administrativního domu v areálu mladoboleslavské škodovky. V těsném sousedství 200 metrů vysokého komínu a obrovské hmoty teplárny, navrhujeme objekt, který čerpá ze svého okolí, parafrázuje jeho materiály, tvarosloví. Celkový výraz domu je založen na kontrastu subtilních a plných hmot - střídání tenkých ocelových profilů a zdánlivě neprostupné fasády z perforovaného vlnitého plechu.

 

Nový objekt neslouží pouze jako utilitární vstup, v dalších patrech obsahuje zasedací místnost a lounge, v posledním patře jsou plochy kanceláří.

 

Druhé a třetí patro je propojeno venkovním schodištěm v prázdném modulu s odpočinkovou terasou na střeše. Ta tvoří korunu a pomáhá akcentovat nový vstup do domu.

 

 

KONTAKT

v Brně    ~     2018