PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Schweizerische Botschaft in Addis Abeba

 

Addis Abeba, Ethiopia

2018

1944 m2

SIA Wettbewerb, soutěžní návrh

team: Jan Kubát, Veronika Dubinová, Zuzana Krčková, Václav Mihola, Linda Boušková

The village.

The incidental cluster of residential and outbuildings creates public streets, squares and yards in between. The place of returns, homeland. The symbols of security, intimacy and familiar places are synonymous with the requirements of the embassy.

 

The embassy.

The cluster of houses forms two main communication axes, intersecting the atrium, the heart of the house. The spaces between the houses create informal centers of each part of the complex, places for meetings and also rest.  The small scale of masses inconspicuously enters its surroundings and responds to the declining terrain. It purposefully does not act and look as an important institution, but gradually reveals visitors its parts as they walk through to the garden.

The embassy building is strictly structured according to the spatial program, each part of it has its own entrance, character and is oriented to another part of the complex.

 

 

 

Vesnice.

Přirozená struktura obytných domů a hospodářských stavení mezi sebou nechává vzniknout veřejné ulice, náměstí a soukromé dvory, atria. Místo návratů, domov a vlast. Symbolika bezpečí, intimity a důvěrně známých míst je synonymem požadavků na ambasádu.

 

Ambasáda.

Shluk domů mezi sebou formuje dvě hlavní komunikační osy, v jejichž středu je atrium, srdce domu. Prostory mezi domy vytvářejí přirozená centra jednotlivých částí komplexu, místa setkání, odpočinku. Drobné měřítko domů nenápadně vstupuje do svého okolí a reaguje na klesající terén. Nepůsobí jako honosná budova důležité instituce, ale postupně návštěvníkům odkrývá svá zákoutí, jak procházejí směrem do zahrad.

Budova ambasády je členěná podle prostorového programu, každá její část má vlastní vstup, charakter a je orientovaná do jiné části areálu.

 

Administrativní část komplexu má tři podlaží. V přízemí je vstup se bezpečností bránou za kterou jsou už samotný konzulát a provozní management, jídelna a vízová kancelář, která samostatnou přepážkou navazuje na čekárnu a vstup návštěvníků. V druhém patře jsou situované kanceláře vedení diplomatických misí a konferenční místnost s výhledem do zahrady.

Rezidence velvyslance je přístupná bočním vchodem. Obytné místnosti jsou orientované do klidné části zahrad a poskytují veškerý komfort a klid velvyslanci a jeho návštěvám. Přestože je rezidence v klidné části komplexu, je v těsné blízkosti reprezentativních prostor a se zbytkem ambasády pohodlně propojena přes zelené atrium.

Reprezentativní místnosti tvoří severozápadní část komplexu a přímo navazují na hlavní komunikační osy v místě jejich křížení. Jsou otevřeny jak do zahrady tak do klidného atria ve středu domu.

 

Návrh byl vytvořen pro architektonickou soutěž pro Bundesamt für Bauten und Logistik ve švýcarsku.

KONTAKT

v Brně    ~     2018