PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Nová radnice Lázně Bělohrad

 

Lázně Bělohrad

2017

1250 m2

soutěžní návrh

team: Daniel Struhařík, Radomír Feňo, David Helešic

vizualizace: Jakub Frolík

Záměrem bylo vytvořit zapamatovatelný dům v návaznosti na další významné objekty ve spodní částí náměstí a v celém městě. Hmota je horizontálně rozdělená do dvou částí – plně průchozího parteru, který doplňuje veřejný prostor o krytou část loubí a administrativní patra. Červená barva je odkazem na červenozemi, nacházející se v okolí a zároveň podporuje ikonický tvar radnice.

 

Řešený veřejný prostor chápeme jak tři svébytná prostředí s odlišným charakterem. Náměstí, zahrada a jejich průsečík. Veřejný prostor náměstí přirozeně plyne přes celý pozemek. Směrem k potoku Javorka a k rybníku Pardoubek se nachází zahrada, jež je místem odpočinku a volnočasových aktivit. Průsečík je tvořen krytým veřejným prostorem – radnicí.

 

Radnice je směrem do náměstí orientovaný užší stranou. Vytváří tak vertikální zakončení podlouhlého náměstí a svým tvaroslovím se stává novou dominantou lázeňského města. Delší stranou je dům plně otevřený do zahrady a vytváří tak její kulisu.

 

Vnitřním prostorem radnice se line veřejná část, v každém patře se otevírá k jiným výhledům a směrem nahoru se zužuje. Od plně prostupného parteru až k hornímu uzavřenějšímu patru.

KONTAKT

v Brně    ~     2018