PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Nová škola sdružení obcí LOŠBATES

 

Louňovice

2018

10849 m2

soutěžní návrh

team: Norbert Obršál, Václav Mihola, Jan Kubát, David Helešic, Linda Boušková, Zuzana Krčková

Škola třetího tisíciletí.

Tři hlavní křídla domu tvoří provozně komplexní celky, zároveň přirozeně dělí pozemek na tři rozdílné prostory a umožňují snadnou etapizaci. Vnitřní uspořádání klade důraz na sociální kontakt dětí v rámci třídy, ročníku i školy.

 

Škola je důležitou veřejnou budovou v obci a měla by vycházet z její struktury. Pro zjemnění měřítka je kompaktní hmota školy rozdrobena do tří křídel o stejné výšce dvou pater. Pro dosažení více světla je budova perforována vnitřními atrii. ZUŠ a obecní byty jsou umístěny v samostatné budově.

 

Již v první etapě je postaven základ s veškerým provozním zázemím. Tři křídla školy umožňují postupné rozšíření v každém směru. Jednotlivé provozy jsou tak i po rozšíření centralizované u sebe.

 

KONTAKT

v Brně    ~     2018