nemocnice liberec emergency urbanismus hospital laboratoř
nemocnice liberec emergency urbanismus hospital laboratoř
nemocnice liberec emergency urbanismus hospital laboratoř
nemocnice liberec emergency urbanismus hospital laboratoř
nemocnice liberec emergency urbanismus hospital laboratoř

PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Krajská nemocnice

 

Liberec

2017

26485 m2

soutěžní návrh

team: Norbert Obršál, Jan Kubát, David Helešic, Linda Boušková, Václav Mihola

Návrh vnímá nemocnici jako součást města. Svou kompaktní formou vychází ze svého okolí - městské struktury, místní morfologie. Prolomení bloku definuje nové veřejné prostory kolem hlavních vstupů, vznikají intimní náměstí, zahrady a park.

 

Návrh nemocnice na rozdíl od periferních pavilonových konceptů netvoří ve městě žádné zbytkové prostory. Blok nemocnice postupně výškově ustupuje společně se svahem a splňuje výškové limity dané blízkostí městského centra. Výška objektu je vždy v rozmezí tří až pěti pater. Jedinou výjimkou je solitérní budova Centra laboratorní medicíny se šesti patry. Oddělené laboratoře akcentují přístup od města.

 

Jednotlivými vstupy se prochází dovnitř jediné centrální haly, která se stává propojujícím bodem racionálně uspořádaného provozu. Toto řešení napomáhá také jednoduché vnitřní komunikaci, kdy jsou jednotlivá jádra snáze dosažitelná z jednoho místa.

 

Vývoj léčby se rychle mění a není možné přesně předpovědět prostorové nároky léčby v budoucnosti. Návrh nemocnice vychází z konstrukce, která umožňuje otevřený a flexibilní půdorys a snadné a funkční předělání části nemocnice na jiné oddělení. Šířka umožňuje členit vnitřní prostory jako pětitrakt i trojtrakt a členění v případě potřeby změnit.

 

 

První etapa nemocnice je navržena jako provázaná struktura provozů s důrazem na vysokou funkčnost urgentního příjmu.

 

Hmota domu se skládá z veřejné severní části, která je otevřena k městu nově navrženým náměstím a jižním uzavřeným blokem, s funkčně provázaným jižním urgentním příjmem.

 

Na náměstí navazuje vstup s recepcí a vestibulem. Ve vestibulu se nachází příjmová recepce, hlavní čekárna, lékárna a další veřejné prostory. Na čekárnu v přízemí navazuje čekárna urgentního příjmu. V patrech nad vstupem se nachází lůžková oddělení traumacentra, ortopedie, chirurgie a kardiocentra.

 

Jižní část urgentního příjmu je založena na komunikačním jádru, které propojuje heliport na střeše 4NP, halu sanitek v 1PP, triáž a crashroom emergency v 1NP, centralizované hybridní operační sály kardiocentra a emergency v 1NP nebo centrum operačních sálů a zobrazovací metody v druhém nadzemním podlaží. Ve třetím a čtvrtém patře se nachází oddělení anesteziologie, perioperační péče a intenzivní medicíny.

 

 

Centrum laboratorní medicíny je navrženo do vlastního solitérního domu, který uzavírá nově vzniklé náměstí. Čtyři oddělení jsou seskládány do vysoce kompaktního funkčního provozu. Zásobování CLM je řešeno zvlášť od zbytku nemocnice. Sanity se vzorky a nákladní automobily s plazmou zásobují budovu z ulice Husovy ze severu.

 

Přízemí a první patro CLM jsou otevřené pro veřejnost - obsahují ambulantní, poradní a dárcovské provozy. Třetí až šesté patro jsou laboratoře.

 

 

KONTAKT

v Brně    ~     2018