lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové
lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové model
lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové
lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové
lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové
lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové
lesy čr dřevostvba m2au office šindele architektura hradec králové

PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Nové sídlo Lesy ČR

 

Hradec Králové

2016

12028 m2

soutěžní návrh

team: Norbert Obršál, Jan Kubát, Václav Mihola, Daniel Struhařík

Cítíme tři nejdůležitější podněty, které svým způsobem definují možnosti, potenciály a zároveň limity území. Jsou jimi poloha v rámci města, kontext okolní čtvrti a v neposlední řadě současný stav areálu.

Po zohlednění okolních faktorů se jeví jako vhodné nenavazovat nijak na současnou strukturu areálu, nýbrž na přírodní, morfologické podmínky a na urbanistickou strukturu nejbližšího okolí, konkrétně hmotu budovy Městských lesů a měřítko čtvrti.

 

Budova se dá rozdělit na dvě části. Její funkční odlišnosti se propisují také do materiálového a hmotového řešení. Je tu betonový sokl, piedestal, který koncentruje veškeré technické, ale hlavně také společenské a vstupní prostory. Coby opozitum se nad ním nachází pět dřevěných věží, které v sobě nechávají vzniknout intimním a klidným pracovním prostorám. Věže přejímají měřítko okolní zástavby a jsou důležitým elementem při tvorbě celkového tvaru areálu. Definují totiž nejen prostory ve svém nitru, ale také prostory mezilehlé. Rozestupy určují, kde se nachází vstupy do objektu. Ty jsou podobně jako celý vnitřní provoz hierarchizované – ve směru přístupu od města od čistě veřejných po ty naprosto soukromé a intimní v části v lese.

 

Provozně se dá objekt rozdělit do tří částí. Tou první jsou veskrze neveřejné technické prostory a různé místnosti skladů. Ty se nacházejí bez výjimky v podzemním podlaží. Na ně přiléhají společenské prostory – v podzemním patře to jsou wellness a hlavní konferenční sál. U obou je využito terénního rozdílu k plynulému výstupu do zahrady a optickému spojení s lesoparkem. V prvním podlaží se nacházejí vstupní prostory, komunikační hala s atrii a terasami, které zprostředkují kontakt s exteriérem, jídelna a konferenční místnostmi. Zde je hlavním jmenovatelem plynulost pohybu a prostoru, která působí jako protiklad intimním místnostem věží.

 

Věže jsou pracovním prostorem. Nacházejí se v nich takřka výhradně kanceláře a provozy s tím spojené. Věží je pět. Každá slouží jednomu úseku, dojde tak k zefektivnění komunikace. Hmota věží reaguje na potřeby toho kterého úseku. Každé patro je obsloužené centrální chodbou, která ústí do prosvětleného prostoru kuchyňky nebo lounge. Kanceláře jednotlivých ředitelů jsou potom na exponovaných místech v čelech věží. V druhém patře se nachází malé konferenční místnosti, které využívají možnosti otevření na zelenou střechu parteru.

 

Fasády věží jsou z modřínových štípaných šindelů. Jsou téměř bezúdržbové, navíc díky zaoblení rohů nevznikají ostré hrany náchylné erozi. Šindele mají proměnlivou velikost, jejich pozice je na fasádě určena parametricky, hledá předobraz v přírodě, kdy podobně jako stromy zhušťují svá vlákna v sucích, jsou v ohybech šindele menší. Na ploše fasády tak vzniká zajímavá struktura, na které se objevují nenápadné nuance a odchylky.

KONTAKT

v Brně    ~     2018