výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha
výstavní hala kongresové centrum praha

PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

výstavní hala a rozšíření kongresového centra

 

Praha

2017

4068 m2

soutěžní návrh

team: Norbert Obršál, Jan Kubát, Linda Boušková, David Helešic

Návrh je formován dvěma myšlenkami.

 

První je vztah k městu. Budova výstavní haly zakládá jasnou hranu městské blokové zástavby a pomáhá definovat obtížný vztah mezi městem a solitérními objekty ze 70. let. Mezi kongresovým centrem a výstavní halou vzniká veřejný prostor, který už nebude dotčen následující výstavbou v území.

Druhou myšlenkou je vytvoření série unikátních vnitřních prostor, které pokryjí potřeby investora. Prostory jsou navrženy efektivně a variabilně s důrazem na obsluhu, přesto se snahou nabídnout nečekaná místa a pohledy.

 

Vstupujeme do území, kde se stýká bloková zástavba 19. a 20. století se solitérními stavbami ze 70. let. Na místo dálniční křižovatky navrhujeme jasné gesto, jasnou hranu. Pomůže to nejen organismu města samotného, ale také hmotám kongresového centra a hotelu, které získají pevnou zadní hranu. Ta definuje prostor, ve kterém se nacházejí. Také dojde k jasné hierarchizaci prostor. Od veřejného plata s výhledy do údolí přes intimnější náměstí s platany v druhém řádu po městské ulice a bulváry. Ty navazují na již existující síť. Ve velké míře tak návrh respektuje také historické vazby a plány.

Součástí těchto nově navržených bloků je také novostavba výstavní haly. Ta svou pozicí, tvarem a hmotou vytváří pozitivní precedens. Je nutno na ni navázat. Nově navržené bloky nejsou monokulturní, ale obsahují celou škálu funkcí, počínaje navrhovaným výstavním sálem, přes kancelářské a komerční prostory, bytovými domy konče. Tyto funkce se proměňují v závislosti na místě – u bulváru, kde se dá předpokládat hluk a vysoká koncentrace lidí vzniknou office budovy i s několikapatrovými obchodními partery, zatímco v klidných ulicích na jihu budou vystavěny bytové domy s klidným vnitroblokem.

 

Samotná novostavba výstavní haly je navržena do prostor jižně od budovy kongresového centra. Nabízí se tak vhodné propojení s foyer sevřeného mezi dvěma sály kongresového centra. Toto umístění navíc dovoluje novostavbě stát se katalyzátorem budoucího rozvoje celé lokality. Její hmotu a umístění tedy nelze chápat jako další solitérní příspěvek do již tak roztříštěné mozaiky objektů, ale spíše jako základní kámen nové čtvrti.

 

Provoz domu může probíhat v několika režimech. Od na sobě nezávislých výstav, konferencí či koncertů, přes různě propojené až po celistvou akci, která bude probíhat ve všech prostorách zároveň. Chápeme, že každý event má jiné požadavky na prostor, ve kterém má své těžiště. Proto navrhujeme celou škálu rozdílných prostor. V přízemí s přímou návazností na vstup se nachází nejvyšší převýšená hala. Vedle ní, také přístupný ze vstupní haly, se nachází tzv. Black Box. Prostor, který je striktně bez oken a umožňuje výstavu se specifickými způsoby nasvětlení. Ve druhém patře se nachází tzv. Light Box, který kombinuje denní světlo s kontrolovaným umělým nasvícením. Všechny sály je možno kompletně uzavřít, separátně zásobovat, ale také otevřít a propojit. A to ať už opticky, nebo dokonce fyzicky. Skrze hlavní halu vede vertikální komunikační jádro, které umožňuje dostat se kamkoli po budově. Chápeme ho ale pouze jako doplňkovou trasu. Mnohem raději volíme cestu skrze všechny sály, tzv. loop. Všechny sály jsou propojené systémem dlouhých ramp.

 

Hmota stavby je co nejvíce kompaktní, nesnaží se o zbytečné exhibování. Záměrem není ikonická budova, ale ikonické vnitřní prostory. Navenek budova působí jako zkamenělá drapérie, opona, která skrývá cenné exponáty. Možná trochu odtažitá, introvertní, překvapivá uvnitř.

KONTAKT

v Brně    ~     2018