ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez, interier
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez, interier
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez, pudorys
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez
ostrava, bytovy dum, narozi, kostelni, biskupska, proluka, architektonicka soutez, soutez, dvur

PROJEKTY

logo m2au

O NÁS

Bytový dům Biskupská / Kostelní

 

Ostrava

2018

5692 m2

soutěžní návrh

team: Jan Kubát, David Helešic, Norbert Obršál, Daniel Struhařík, Zuzana Krčková

Dům vstupuje do území, kde se stýká historická parcelace s novou výstavbou. Navržený objekt těží v daných podmínkách z místa maximum, zároveň bere ohled na složité historické a prostorové okolnosti.

 

Umístění stávajícího vstupu do kolektoru vyústilo v rozdělení objektu ve dví. Jeho severní část, štíhlý městský dům, formuje nároží a ukončuje důležitou městskou třídu. V jižní části parcely je navržen dům zcela jiného charakteru, otočený jak do klidného náměstí, tak do vnitrobloku. Jeho hmota je dělena do tří hranolů, které zmenšují jeho měřítko. Směrem k nároží hmota graduje, směrem do středu bloku naopak ubývá.

 

Celý projekt maximalizuje množství zelených ploch – pochozí vegetační střechy, které využívají rozdílných výšek částí domu, zatravnění dvora, nově vysázené stromořadí v ulici Biskupská a výsadba nových stromů ve vnitrobloku. Dochází k výraznému nárůstu zeleně oproti současnému stavu.

 

Směrem do ulic je orientován v obou objektech obchodní parter. Do dvorního parteru jsou orientovány ateliéry. Ve 2NP jsou kancelářské prostory. Modul budov umožňuje vysokou variabilitu uspořádání dle potřeb a přání majitele. Patro kanceláří je se dvorem v přízemí propojeno zkratkou, točitým schodištěm přímo do vstupní haly. Schodiště vytváří centrální bod, srdce domu. Dvůr je díky tomu užíván v průběhu celého dne. Přes dopoledne pracujícími, odpoledne a navečer rezidenty.

Ve vyšších patrech se nacházejí byty. V domu na nároží ulic 28.října a Biskupské se nacházejí malometrážní byty převážně pro mladé a singles, proto je orientován do rušnější ulice. Oproti tomu v domu na nároží ulice Kostelní a Biskupské jsou uvažovány byty 2+kk, 3+kk pro rodiny s dětmi. V 6NP a 7NP jsou ze sdílených prostor u jádra vstupy na polo-veřejné střešní terasy. Terasy využívají výhledů do okolí a umožňují relaxaci pro rezidenty.

KONTAKT

v Brně    ~     2018